KERESŐ Apróhirdetés Fórum Látogatóknak Cégeknek Szakmai rovatok Rólunk AKCIÓ
 
  www.iparos.hu
Adatlap
Megközelítés
Amivel foglalkozunk...
Szótár
A cég termékei

apertúra = nyílás, rés
attika = pártafal, mellvédszerû felfalazás a fõpárkány felett
állóláda = malteros láda, belõle meri ki a habarcsot a kõmûves
ámbitus = oszlopos tornác, folyosó
árkád = oszlopokon nyugvó boltívsor
átfedés = két egymás alatti, ill. melletti cserép egymásra illesztése
bádog = a lemez népies elnevezése, létezik horganyzott lemez, horganylemez, alumínium, réz lemez
belépõ = a lépcsõ azon része, amelyre a lábunkat tesszük
bikafa = tetõmagasságba állított két kilógó, erõs gerenda, az arra szerelt csigával nehéz anyagokat emelnek magasba
bitugél = bitumenes szigetelõhabarcs, csemperagasztó, talajnedvesség ellen, vízszigetelésként
ciklopfal = kötõanyag nélküli kõtömbökbõl rakott (nem réteges) fal
citling = szegekkel átvert kefeszerû falap vakolat érdesítésére
colstok = összehajtható, fából készült - centi, illetve coll (azaz hüvelyk, angolul inch) beosztású - mérõvesszõ
culáger = építõipari segédmunkás
csobbantás = durva vakolás, amikor a mester a merítõkanállal a vakolatot hirtelen suhintással a falazatra hányja
deflektor = kéménysapka, szellõzõkupak a tetõn
dehidrálni = vízteleníteni
dekalcinálás = mésztelenítés
depó = raktár, lerakat
döngölõ = beton tömörítését segítõ fa döngölõ
durchmars = túlóra, több mûszak egyben
elevátor = serleges emelõ és szállító szerkezet
elfuserált (fusermunka) = rosszul végzett munka
erõs a fal = a függõlegestõl eltérõ, kifelé dõlõ fal neve
esõgallér = csövek, oszlopok körüli lemezborítás
ettringit = az ún. cementbacilus, azaz talajvíz hatására létrejött vékony, tû alakú kristályok, a betont elrepesztik, teherbírását csökkentik
élsimító = keskeny, egyenes hosszú simító léc
fabeton = könnyûbeton-féle (fa adalékanyagú úsztatott beton)
falazó zsinór = megkönnyíti az egyes téglasorok külsõ élének pontos beállítását, illetve a téglasor felsõ élének egyenletességét; más szóval szamárvezetõ
falcolás = bádogszélek egymásra hajtása, ill. összeillesztése
falegyen = a födém alatti utolsó téglasor neve, arra kerül a koszorú, illetve a gerendák
falszegélylemez = csaknem derékszögben meghajtott lemezcsík
fangli vagy fándli = kõmûves serpenyõ, vele merik ki s terítik el a habarcsot téglára, segítségével malterozzák a falat (hordják fel a vakolatot), merítõ kanálnak is nevezik
fejelõ tégla = hosszanti irányban felezett, vagy harmadolt kisméretû tégla
feles-, negyedes-, háromnegyedes tégla = keresztirányban darabolt tégla, a szükséges rész mérete alapján
felhúzni a falat = rakni a sorokat, vagyis növelni a fal magasságát
fellépõ = a lépcsõfokok magassága
fokhegy sor = élére, foghegyre állított téglasor
fógli (vogli) = gömbölyített simító eszköz a felmenõ fal és a mennyezet találkozásához
forcof (vorcof) = ereszcsatorna végzõdése
fõfal = a ház teherhordó és külsõ falazata
fröcskölés = egy kézbevett fadarabhoz ütögetik a színezõ kõporba mártott nyírfavesszõt
fuga = a téglák közötti vízszintes vagy függõleges hézag; illesztés, ereszték
fugázás = hézagolás, tömítés
fugázó habarcs = ezzel az anyaggal töltik ki a hézagot
fúgléc = hézagtartó léc
fundamentum = a ház, épület alapzata
fuser = rossz munkát végzõ személy
glett = falsimító anyag
glettelés = vakolat egyenetlenségeinek eltüntetése (kétszer rostált anyag felhordását követõen cement és víz pépes keverékével készre simítják a beton felületét)
granulált = szemcsézett
grádics = lépcsõ
gúzolás, slígerezés = a nyers téglára kerülõ híg alapvakolat
gyámfal = a boltozatot tartó fal, támfal
gyámgerenda = alátámasztásra szolgáló gerenda
gyámkõ = párkányt, erkélyt támasztó építõelem
gyenge a fal = a függõlegestõl eltérõ, befele dõlõ fal neve
habarcs = mész, cement és homok vizes keveréke
hattyúnyak = az ereszlefolyó felsõ, íves része
hébli = kézi emelõ
hévér, vagy hébér = fogaskerekes, csavaros kézi emelõ
hidrofor = nyomólégüst, fokozza a hálózati víz nyomását
hóbli vagyis felhúzó deszka = széles, többnyire a mennyezet vakolására szolgáló vakolatsimító fából, mûanyagból, fémbõl
hófogó = az ereszcsatorna fölé, a cserepek közé szerelt vagy a cserépen levõ, a cserepek síkjából kiálló összefüggõ szerkezet az olvadó hó megfogására
holker, holkersimító = élek, sarkok kialakítására való ívhúzó szerszám
horcsik födém = téglabetétes födém
hordóláda = hosszú fülû, többnyire habarcs szállítására készült láda
hótörõ = a tetõsíkból kiálló fémszerkezet a lecsúszó hó feldarabolására
hózug = a kéménypillér tetõgerinc felöli, többnyire kibádogozott oldala
húzol = híg, cementes habarccsal kellõsíti a falfelületet, hogy késõbb felhordható legyen az alapvakolat
izolit = kõzetgyapot hõszigetelõ anyag
japáner = két nagy kerekû, billenthetõ anyagmozgató eszköz
kantfal = élükre állított téglákból rakott fal
kartecsni (lehúzóléc) = kétkezes vakoló eszköz a habarcs durva elegyengetéséhez
kecskebak = kisebb állványzat, a ráhelyezett pallókról már elérhetõ a mennyezet
kefni = üreges mennyezeti béléstest, betonból vagy kerámiából készül
kellõsítés = annak az igénye, hogy az elõkészített felület jó feltételt teremtsen a következõ vakolatréteg kötéséhez
kengyel = betonba tett zárt formára hajlított vasalakzat
kibújó = a külsõ tetõre történõ kijutást megkönnyítõ nyílás
kitt (javítókitt) = fatapasz, késtapasz
kitûzés = kijelölni a ház pontos helyét, illetve építendõ rész méreteit a tervrajz alapján
klamni = szorító, összetartó
klinker = barnára égetett ,tömör, nagyszilárdságú, kopásálló, máz nélküli agyagáru, pl. tégla
klocni = tuskó döngölõ
konténer = hordozható nagy tartály, láda, az építõanyagot vagy törmeléket teszik bele
kónusz = gömbölyûre megmunkált él, csúcs, kúpos felület
konvejer = futószalag
konzol = tartópillér
korcolás = lásd falcolás
korridor = folyosó
koszorú = a falak tetejét összefogó vasbeton szerkezet
kövér habarcs = az átlagnál jóval több mész van a habarcsban
kõmûveskalapács = univerzális téglaütögetõ és betontörõ szerszám
kõmûveskanál = íves végû szerszám, falazásnál avval terítik el egyenletesen a serpenyõvel felrakott habarcsot
kõzetgyapot = bazaltból, mészkõbõl készülõ könnyû, éghetetlen gyapot hõ- és hangszigetelésre
kriccleres = légbuborékos, selejtes anyag
kváderkõ = faragott, pontosan illeszthetõ kõ, pillérek tetején lévõ talpkõ, melyen a pillér nyugszik
kváderozás = faragott kövekbõl alkotott falazat vízszintesen végigfutó, függõlegesen szakaszos hézaggal
kvent = ajtó, ablak kávája
lábdeszka = az állványzat szélére szögezett deszka, mely megakadályozza, hogy a kisebb téglák, törmelékdarabok a magasból a földre essenek
lábzsák = a palázó tetõfedõ ebbe lép, hogy biztonságosan tudjon a tetõzeten dolgozni
lambéria = fából, mûanyagból hornyos-csapos szélekkel kapcsolódó keskeny léc, többnyire falak belsõ burkolására
laposvésõ = puhább kövek, például téglafal faragására szolgáló vésõ
libella = vízszintes helyzetet beállító, ellenõrzõ mérõeszköz, helytelenül: vízmérték
lichthóf = világítóudvar, kis belsõ udvar
malter (azaz habarcs) = mész, cement és homok vizes keveréke
markíz = védõtetõ, oszlopokkal alátámasztott tetõ, kapu fölött kiugró széles eresz
meander = szögletes, vagy más, bonyolult vonalban, esetleg ismétlõdõ módon húzódó, kígyószerû díszítmény
meghúz az anyag = szárad a habarcs
metlahi = padlóburkoló durva kerámia lap
mezõsimító = egykezes deszka nagyobb felületek simítására
mosott kavics = a válogatott sóderben csak egyforma nagyságú, tisztított kavics található
murva = apró kõzúzalék, tört kõ (borsókavics), helytelenül: sóder
nivella = buborékos vízszintezõ
nyereg = a tetõléchez rögzített ülõalkalmatosság
ogivális = csúcsíves
oromszegély = a lemeznek a szegélydeszkára hajlított része
orsótér = a két lépcsõkar közötti távolság neve
osztás = annak meghatározása (a szarufa hossza alapján), hogy hány cserépsor kerül a tetõre
ozmózis = átszivárgás
pajszer = emelõ, veszítõ rúd
palló = legalább kétcollos vastagságú deszka, elbírja a rárakott építõanyagokat, rajta állva dolgoznak a kõmûvesek a magasban
perlit = üveges, vulkáni kõzet hevítésekor keletkezõ duzzadt anyag, könnyû építõ- és hõszigetelõ anyagok (pl. perlitbeton) adaléka
pihenõ = többnyire lépcsõforduló, ide érve szusszanhat egyet a lépcsõn felfelé tartó
planírozás = egyengetés
pléh = lásd bádog
prokni = törmelék
protron = boltív a két tartó vasgerenda között
pucolás = egyes vidékeken így nevezik a falazat külsõ-belsõ bevakolását (nem a valahonnét való elszaladást jelenti)
rabicfal = könnyû, vékony falszerkezet
rabicháló vagy csirkeháló = fém és fa vakolásánál, illetve sárfalak javító vakolásánál használt sûrû ramonádli = tornyok csúcsának váza, amelyre a bádogozás kerül
rihtolni = kiegyenlíteni, egyenesbe hozni
ritka malter = túl vizes, azaz túl híg a habarcs
rizalit (rizolit) = épület közepén vagy sarkán elõreugró homlokzatrész
rohbau (robau) = nyerstégla vakolatfelület
rostált sóder = szitán, szitasoron áteresztett sóder, különbözõ méretû osztályozott kavics
rozetta = szirom, vagy rózsaszerû díszítõelem épületen belül és kívül, gipszbõl, mûanyagból
runduló gép = gömbölyítõ az ereszcsatorna félkörívének készítéséhez
rusztika = nyerskõ falazat
salejzni = bádogos munkáknál a borító vas
sárgerenda = a vályogfal tetején erre helyezik a gerendákat
serpenyõ = habarcs ládából, vödörbõl történõ kimerésére szolgáló szerszám
simítás = egyenletes vakolt falfelület kialakítása
sitt = bontási, építési törmelék, hulladék
smoll = a bádogoskalapács félköríves oldala
sóder = homokos kavics
sorba rakni a téglát = olyan téglasor, amelyben a függõleges fugák az alatta levõ sor közepére esnek, azaz kötik
sovány habarcs, illetve beton = kevés a habarcsban a mész, illetve a betonban a cement
spachtli (spakli, spakni) = simítókés, kaparókanál
spaletta = fából készült ablaktábla, sötétítõ
spalettázás = ablakok sarkánál az íves vakolatok képzése
spaltni = hézag
spatulya = falapocska (simításra használják)
spiccvésõ = hegyes szerszám a beton kilyukasztására, illetve a fölösleges részek letörésére
srejbolás = nyújtás (pl. bádoglemeznél)
stéfalc = pala- és cseréptetõnél a tûzfal melletti bádogszegély
straholás = a falazó zsinór kifeszítése két pont között
stukatúr = nádszövettel borított, bevakolt mennyezet, illetve ereszalja
szádfal = talajba vert, egymáshoz hornyokkal kapcsolódó acélpallókból (szádpallókból) álló fal, föld megtámasztására, illetve vízzárásra
szendvics (-fal, -elem, -szerkezet) = kissúlyú, teherbíró elem, két vékony szilárd külsõ héj közé rögzített töltõanyagból
szeparé = különszoba
szikkatív = (lakkot) szárító anyag
szitasor (szabvány és Tyler) = a beton adalékanyagának szemösszetétel szerinti szortírozására szolgáló eszközsor a kívánt szemcseméret biztosítására
szita = hézagai négyzetesek
rosta = lyukat kör alakúak
tahométer = fordulatszámmérõ
termosztát = hõfokkapcsoló
tetõlétra = palafedésnél, cserepek cseréjéhez készített, gerinchez rögzíthetõ létra
tinktorál = sûrû bükk-kátrány emulzió, szabadtéri faszerkezetek védelmére
tipli = csavarok beerõsítésére szolgáló, falba helyezett fa- vagy mûanyag pecek
többrétegû vakolás = nagyon egyenetlen falazat hibáinak eltüntetése több lépcsõben
törni a cserepet = megadott méretre szabni, faragni a tetõfedõ anyagot
travertin = sárgásfehér, könnyû, forrásvízi mészkõ - jól faragható, épületszobrász-kõburkoló alapanyag
trógli = hordágyszerû alkalmatosság, amelyen két ember a kívánt helyre viszi a téglát, esetleg kavicsot, törmeléket, földet
úsztatott beton = alapozóbeton, 30-50 %-ban tartalmaz köveket
úsztatott kõ = hígfolyós állagú betonba dobált kõdarabok, fõként az alap készítésénél
vakolás = a fal felületi egyenetlenségeit habarccsal eltüntetik, simára dolgozzák
válaszfal = belsõ térelválasztó vékony falazat
vápalemez = két sík találkozásába helyezett lemez
ventilláció = légcsere
veranda = két-három oldalról (üveg)fallal védett, az épületbõl kiugró, fedett elõhelyiség
verébdeszkalemez = lásd oromszegély
vinkli = szeglet, szög (általában derékszög)
vinklivas = derékszögmérõ
vízhányó = anyagok függõleges szállítására való csigás vagy motoros emelõ
vízorr = párkányok, könyöklõk alján kialakított esõvíz elvezetésére való horony
vízüveg = hézagkitöltéshez, talajszilárdításhoz használt sziruphoz hasonló kötõanyag
wulstni = szélgömbölyítõ az ereszcsatornánál
zokli = párkány
zúzalék = aprított építési adalékanyag
zúzott kõ = durvább zúzalék, pl. vasúti töltéseken a sín aljzata
zsalu = sablon a betonozáshoz, boltívek készítéséhez
zsaluzás = vasbeton, betonelemek váza deszkából, amelybe a betont öntik
zsalugáter = lécszerkezetû kitámasztható ablaktábla
zsanér = csuklópánt (ajtón, ablakon, ill. bútoron)
zsinórállvány = segítségével tûzik ki az építmény pontos helyét
zsugorfólia = csomagolásra, szállításra szolgáló hõre zsugorodó mûanyagfólia

Az iPAGE ingyen elkészíti weblapját!